07 Aralık 2021, 07:08:38

Haberler:

Türkiye'nin En Büyük Forum SitesiReklamlar

Bıldırcın Hakkında Bilgiler

Başlatan M.Münir TOPRAK, 09 Kasım 2014, 17:21:17

« önceki - sonraki »
09 Kasım 2014, 17:21:17 Son düzenlenme: 09 Kasım 2014, 21:14:22 Recep KELEŞLER
Bıldırcın satmak için öncelikle bıldırcın yavrusu gereklidir. Yavru üretmek için döllü yumurta, döllü yumurta üretmek için de damızlık sürü, yani yeter sayıda erkek ve dişi ergin bıldırcın bulundurma zorunluluğu vardır.

Bıldırcın eti üretimi için yetiştirme yapmak isteyenler, damızlıkçılık , kuluçkacılık ve büyütme gibi üretim zincirlerindeki değişik evrelerin güçlerini yaşamak ve göğüslemek zorundadırlar. Çünkü tavukta olduğu gibi bıldırcın yavrusu üretip besi işlemelerine satan özel kuluçka işletmeleri yoktur ve bunun gelişmesi de beklenmemelidir.

Japon bıldırcınlarında kuluçka olma özelliği ortadan kalkmıştır. Yani doğal kuluçka yöntemi ile küçük çapta da olsa üretim söz konusu değildir. Bu nedenle bıldırcınları çoğaltmak için gerekli koşullardan birisi de kuluçka makinesi edinmektedir. Hangi büyüklükte kuluçka makinesi gerektiği, girişimcinin hedeflendiği kapasiteye ve eldeki parasal olanaklarına bağlıdır. Girişimci öncelikle günde, haftada kaç adet bıldırcın satışı yapacağını Pazar incelemesi yaparak belirlemelidir. Sonra da eldeki sermaye durumuna ve Pazar istemine göre bir planlama yaparak ne büyüklükte bir makine alması gerektiğine karar vermelidir.

6.1 Damızlık Sürüde Döllüğü Etkileyen Etmenler

Bıldırcınlar döllülük erkek/dişi oranı, damızlık sürünün yaşı ve ağırlığı, damızlıkların özellikle erkeklerin sağlığı, genetik yapı, bakım-yönetim ve besleme koşullarına bağlıdır.

6.1.1. Erkek/Dişi Oranı

Yüksek oranda döllülük için bir erkeğe iki dişi oranı en iyisidir. Genelde bir erkeğin çiftleştiği dişi sayısı arttıkça döllülük oranı düşer. Birim alandan etkin yararlanma bakımından döllülükte biraz gerilemeyi göze alarak bir erkek ile çiftleşen dişi sayısı 5'e kadar yükseltilebilir.

6.1.2 Damızlık Yaşı

Bıldırcınlarda eşeysel olgunluk yaşı 6-7 haftadır. Büyütme döneminde uygulanan aydınlatma süresi ve ışık şiddeti olgunluk yaşını etkileyen en önemli etmendir. Örneğin üçüncü haftadan itibaren 16 saat aydınlık, 8 saat karanlık programı ile Japon bıldırcınları altıncı haftada eşeysel olgunluğa ulaşır. Büyütme döneminde aydınlık süre 8 saate düşürülür. 16 saat karanlık periyot uygulandığında ise eşeysel olgunluk yaşı 10-14 gün gecikmektedir. Bıldırcın yetiştiriciliğinde 7 haftalık iken yumurtlamaya başlayan dişilerden yaklaşık 4 aylık bir dönem boyunca 80-100 kadar yumurta üretilmekte ve sonra bunlar satılarak sürü yenilenmektedir.

En yüksek döllülük oranı damızlık 12-15 haftalık yaşta iken elde edilir. 14. Haftada % 94 olan döllülük oranının 25. Haftada % 83 düzeyine gerilediğini bildirmiştir. Bu nedenle döllü yumurta üretilecek olan damızlık sürünün yaşı en çok 30 hafta olmalıdır. Bu nokta göz önüne alınarak sürünün tamamı yaklaşık 6-7 ayda bir yenilenmemelidir. Yaşlanan bıldırcınlar ya etlik olarak kesilir, ya da ikinci bir 6 ay boyunca yemeklik yumurta üretiminde kullanılır. Bu durumda erkek bıldırcın gerekmez. Ülkemizde bıldırcın yumurtaları oldukça yüksek fiyatla satılmaktadır. Ancak yumurta üretimine karar verirken ne ölçüde karlı olabileceği konusunun incelenmesi ve hesaplanması gerekir.

6.2. Çiftleştirme Dönemi Bakım Yönetim

Daha önce belirtildiği gibi erkekler 36, dişiler ise 42 günlük olduklarında eşeysel olgunluğa erişirler. Döllü yumurta üretmek için erkek ve dişiler eşeysel olgunluktan önce eşleştirilerek kafeslere yerleştirilmelidir. Böylece erkek ve dişilerin birbirine alışmaları sağlanmış olur. Aksi halde sık sık gagalama olayları görülür. Bu da hem yumurta verimini hem de döllülük oranının düşmesine neden olur. Bu sorunu önlemek için ya erkek ve dişi damızlıklar eşeysel olgunluktan önce kafeslere yerleştirilmeli, ya da her iki eşeyde gaga kesimi yapılmalıdır. Denemeler erkek ve dişi damızlıklarda gaga kesimi uygulamasının çiftleşme etkinliğini ve döllülük oranını azaltmadığını göstermiştir.

Yaklaşık 7 haftalık iken yumurtlamaya başlayan bıldırcınlardan bir hafta sonra üretilen yumurtalar makineye konulabilir. Çiftleşme başlangıcından sonra döllülük gittikçe yükselerek 4 günde en yüksek düzeye erişir. Erkeklerin ayrılmasından 3-4 gün geçtikten sonra ise döllülük oranı hızla düşmektedir.

Yakın akraba olan erkek ve dişilerin denetimsiz çiftleştirilmesi doğru değildir. Çünkü akrabalık derecesi arttıkça gelecek kuşaklarda üreme ve yaşama gücü önemli ölçüde azaltılmaktadır.

Etlik bıldırcın yetiştirenler, kesim için besiye alacakları yavruları kendileri üretmek zorundadır. Bunun için kuluçka makinesi ve döllü yumurta gereklidir. Yüksek oranda döllü yumurta üretebilmek için erkek-dişi oranının ayarlanması yanında, barındırma ve beslenme koşullarına da özen gösterilmelidir. Bıldırcınlar genellikle tek erkekli ve küçük guruplar halinde kafeslerde barındırılırsa döllülük yönünden olumlu sonuçlar alınmaktadır. Bu nedenle her kafes gözünde, daha önce açıklanan erkek-dişi oranı göz önüne alınarak bir erkek iki dişi veya bir erkek üç dişi barındırılmalıdır. Bir erkek ile çiftleşen dişi sayısı zorunlu durumlarda arttırılabilir. Ancak bu durumda döllülük oranının düşmesine katlanmak gerekir.

Bıldırcınlar daha büyük kafes bölmelerinde birden çok erkek bulundurularak da çiftleştirilebilir. Bu durumda kafes 4 erkek 12 dişi alacak büyüklükte yapılmalıdır. Bunun için en uygun kafes ölçüleri 50 x 50 x 20 cm olması gerekmektedir.

6.3. Kuluçkalık Yumurta Üretimi

Bıldırcınlar tavuklardan ayrı olarak hemen hemen akşama doğru yumurtlar. Günde 24 saatlik aydınlatma uygulandığında günün her saatinde yumurtlama görülür. İki yumurtlama arasında geçen süre 24-25 saat dolayındadır. Yumurtlamadan 15-30 dakika sonra ovulasyon olmakta, olgunlaşan yumurta sarısı yumurta yoluna düşmektedir. Bıldırcınlarda yumurta yolunun çeşitli kesimlerinin uzunlukları ve yumurta oluşumu sırasında her kesimde kaldığı süreler Çizelge 11'de verilmiştir.

Kabuk üzerine renk maddesi birikimi yumurtlamadan yaklaşık 3.5 saat önce oluşmaktadır. Kabuk oluşumu yumurta uterusa eriştikten sonra ilk 5 saat içinde çok yavaştır. Daha sonraki 10 saat içinde kabukta kalsiyum depolanması hızla artar ve sonraki saatler ise yeniden azalır.

Çizelge 11: Bıldırcınlarda Yumurta Oluşumu

Oviductun bölümleri   Uzunluk   Yumurtanın kalış süresi
Infundibulum   5.7 cm   0.5 saat
Magnum   14.7 cm   2-2.5 saat
Isthmus   6.3 cm   1.5-2 saat
Uterus   3.1 cm   19-20 saat
Vagina   1.5 cm   0.1 saat
Toplam   31.3 cm   24-25 saat
Yumurta Verimi ve Aydınlatma

Bıldırcınlarda yumurtlamaya başlama yaşı 35- 50 gün arasında değişir. Yaklaşık 50-60 günde en yüksek düzeye erişir. Yapay aydınlatmanın uygulanmadığı doğal koşullar altında evcili bıldırcınlar Mart ayından Eylül' e kadar 50- 100 kadar yumurta yaparlar ve sonra 1.5 aylık tüy değiştirme dönemine girerler. Modern yetiştirme koşulları ise Japon bıldırcınları yıl boyunca 250-300 yumurta verir. Yumurta verimi bakımından ışık en önemli etmendir. Optimum aydınlatma süresi günde 14-18 saattir.

Damızlık bıldırcınlarda büyütme döneminde ilk 2 hafta sürekli aydınlatma uygulanmalıdır. İkinci haftadan 4 haftalık oluncaya kadar aydınlık süre günde 12 saate düşürülür ve 8. Haftaya kadar sabit kalır. Daha sonra aydınlatma süresi 14 saate yükseltilir ve kademeli artırılarak 16-18 saate kadar ulaşılır.

6.4. Kuluçka Ölçüleri

Hangi kanatlı türü olursa olsun kuluçka işleri nitelikli ve döllü yumurta üretimini gerektirir. Döllü yumurta içinde yeter sayıda erkek bulunan yada yapay tohumlama uygulanan sürülerden elde edilir. Uygun bakım, barındırma ve besleme koşullarında sağlıklı sürülerden üretilen yumurtaların ortalama% 90 oranında döllü olduğu kabul edilir. Yumurtaların döllü olup olmadıklarını önceden tek tek incelenerek anlaşılmaz.

Ticari amaçla kanatlı türlerini çoğaltmak için, üretilen yumurtaların kuluçka süresi boyunca belirli koşullarda tutulduğu bir kuluçka makinesine gerek vardır. Doğal kuluçka yoluyla yavru çıkarmak ancak zevk ve eğlence için söz konusu olabilir.

Kuluçka makinesi ile kanatlıları çoğaltmada başarıyı denetleyebilmek için kuluçka ölçülerini bilmek gerekir. Ticari anlamda temel kuluçka ölçüsü kuluçka randımanıdır. Bu da iki ölçütün yani döllülük oranı ve çıkış gücünün çarpımıdır.

6.4.1 Kuluçka Randımanı

Makineye konulan her 100 yavrudan çıkan yavru sayısıdır. Bu nedenle % olarak belirtilir. Yani çıkan civciv sayısını makineye koyduğumuz yumurta sayısına bölersek kuluçka randımanını buluruz.

Örnek: Çıkan civciv: 710
Konulan Yumurta: 980
710 : 980 = 0.72 (% 72)

Kuluçka randımanının yüksek olması üretici için o kadar karlı sonuç anlamına gelir. Çünkü bu durumda her yüz yumurtadan civciv çıkmayan ve sonuçta atılan yumurtların sayısı o kadar az olacaktır. Örnekte bunun oranı % 28' dir. Karlılığı etkilediğinden dolayı üreticiyi doğrudan ilgilendiren bir ölçüttür.

6.4.2 Döllülük Oranı

Makineye konulan her yüz yumurtadan döllü olanların sayısıdır. Bu da kuluçka randımanı gibi bir orandır, yani olarak belirtilir. Kuluçka randımanını etkileyen, yani düşük yada yüksek olmasında rolü olan bir ölçüttür. Daha önce belirtildiği gibi yumurtaların döllü olup olmadığı makineye konulduktan sonra belli bir süre geçmeden anlaşılamaz. Uygulama kolaylığı bakımından döllülük verimi çıkıştan 2-5 gün kadar önce yumurtaların çıkış bölmesine alınması sırasında yapılır.

Bir ampul ışığında bakıldığında döllüler siyah renkli, dölsüzler ise taze yumurta renginde (sarımsı) görülür.

Döllülük oranı, kuluçka randımanını etkileyen bir ölçüt olduğundan bu oranın olabildiğince yüksek olması istenir. Döllülük bakım, barındırma, beslenme ve sağlık koşulları gibi çok çeşitli etmenler tarafından etkilenir. Bu nedenle kuluçkalık yumurta üretiminde optimum koşulları sağlamak ve erkek dişi oranının iyi ayarlamak gerekir. Ancak bu durumda yüksek döllülük olabilir. Döllülük oranı % 90 dolayında olduğunda herşeyin normal olduğu kabul edilir. Hesaplanması aynı kuluçka randımanında olduğu gibi yapılır.

Örnek: Döllü Yumurta Sayısı: 890
Konulan Yumurta Sayısı: 980
890 : 980 = 0.90 (% 90)

örnekte görüldüğü gibi konulan 980 yumurtadan 90 adeti (dölsüz)'dür. Bunlardan civciv çıkması söz konusu olmadığı için çıkış yerine alınmazlar.

6.4.3 Çıkış Gücü

Döllü yumurtalardan çıkan civcivlerin yüzdesidir. Bu da diğer kuluçka ölçütleri gibi bir orandır. Döllülük oranı gibi kuluçka oranının tek tek veya her ikisi birden artması veya azalması, kuluçka randımanının düşmesi veya yükselmesine neden olur. Çünkü her iki oranın çarpımı kuluçka randımana eşittir. Çıkış gücünün hesaplanması aşağıdaki gibi yapılır.

Örnek: Çıkan civciv:710
Döllü Yumurta sayısı: 890
710 : 980 = 0.80 (% 80)

Her üç ölçütün ilişkisini örneklerdeki değerleri kullanarak aşağıdaki eşitlikten anlamak mümkündür.

Kuluçka Randımanı = Döllülük Oranı x Çıkış Gücü
0.72 = 0.90 x 0.80

Kuluçka Kapasitesinin ve Damızlık Sürü Büyüklüğünün Hesaplanması:

Örnek : Pazar incelemesi sonucunda haftada 1000 adet bıldırcın satılabileceği belirlenmiş ise, bu miktarın % 10 kadar fazlasını her haftada makineden çıkarmak gerekir. Çünkü büyütme döneminde bıldırcın yavrularının yaklaşık % 5-10 'unun ölebileceği düşünülmelidir. Böylece müşterilerle yapılacak bağlantılar aksatılmadan satış gerçekleştirilebilir. Her hafta 100 adet yavru çıkarabilmek için % 90 döllülük oranı ve % 80 çıkış gücü varsayımı ile yaklaşık 1550 adet yumurtaya gereksinim vardır. Bu durumda damızlık sürüden yaklaşık 225 adet yumurta almak gerekir. Bunlar bir hafta boyunca biriktirilerek makineye konulur. Zorunlu kalmadıkça yumurtaları bir haftadan daha uzun süre bekletmemek gerekir. Çünkü bekleme süresi uzadıkça çıkış gücü düşer. Her hafta konulan 1550 yumurtanın % 90 kadarının döllü olduğunu düşünürsek, kuluçka süresinin 15. gününde 1376-1400 adet dolayında döllü yumurtanın makinenin çıkış yerine alınması gerekir. Bu durumda çıkış yeri kapasitesi 1400 yumurtalık olan bir makine gereklidir. Haftada bir kez yumurta konulmasına göre kuluçkalık yerinin kapasitesi ise bunun iki katı olmalıdır.

Makineye her hafta konulacak yumurtaları biriktirmek için günde yaklaşık 250 yumurta elde etmek gerekir. Bunun içinde 350- 360 kadar dişi damızlık bulundurulmalıdır. Her kafes göz önünde bir erkek bir dişi barındırırsak dişi sayısı kadar da erkek gereklidir.

Burada verilen sayısal değerler döllülük oranı (% 90) çıkış gücü (% 80) ve yumurtlama randımanı (% 70) gibi ölçütlerin üst sınırları alınarak hesaplanmıştır. Bu üst değerlere erişmek oldukça güçtür. Alt sınır olarak % 70 döllülük oranının gerçekleşme durumunda ise sürüden her gün 280 yumurta elde etmek gerekir. Böylece bir haftalık birikmiş yumurta toplamı 1960 eder ki bunun da % 70 döllülük üzerinden 1375 adedi döllü olacaktır.

6.5 Kuluçkada Başarıyı Etkileyen Etmenler

6.5.1. Kuluçkalık Yumurta Seçimi


Bıldırcın yumurtalarının kabukları tavuk ve hindi yumurtalarına göre daha ince oldukları için kolay kırılır. Bu nedenle toplama, taşıma ve depolamada titiz davranmak gerekir.

Kuluçkalık yumurtaların seçiminde temizlik, kabuk sağlamlığı ve ağırlık göz önüne alınması gereken özelliklerdir. Kabukları kırık yada çatlak olan yumurtalar makineye konulmaz. Kirli yumurtalar da kuluçkalık olarak kullanılmamalıdır. Bu tip yumurtaların yıkanmaları da doğru olmaz. Ancak zorunluluk varsa sert bir fırça veya zımpara kağıdı ile temizlenerek kullanılabilir.

Diğer kanatlılarda olduğu gibi bıldırcınlarda da yumurta ağırlığı civciv çıkış ağırlığını etkilemektedir. Bu nedenle kuluçka için özellikle çok küçük yumurta üretiminden olabildiğince kaçınmak gerekir.

6.5.2 Kuluçkalık Yumurtaların Depolanması


Damızlıklardan elde edilen yumurtaların biriktirilme zorunluluğu varsa, uygun koşullarda tutulmalıdır. Bıldırcın yumurtalarını bir haftaya kadar depolama için ortam sıcaklığının 16-18 C0, oransal nemin ise % 75-80 arasında olması istenir. Bir haftadan uzun süre depolamada sıcaklık 10-15 C0 , oransal nemi ise %75 dolayında olmalıdır. Bu koşullarda bekletilen yumurtalarda dahi 4. Günden sonra çıkış gününde her gün için %2 oranında bir düşme söz konusudur. (shanaway , 1994) depolama süresi uzadıkça çıkış gücü azalır. (çizelge 11). Bu nedenle bir haftadan daha uzun süre depolama önerilmez.

Makineyi dolduracak yeterlilikte yumurta üretilmediği durumlarda yumurtalar 10-15 gün kadar biriktirilmelidir. Ancak bu durumda çıkış gücünün bir ölçüde düşmesini göze almak gerekir.

Yumurtalar raflarda ya yatay, yada sivri uç aşağıya gelecek biçimde tutulurlar. Bir haftadan daha uzun süre bekletilen yumurtaların günde bir kere çevrilmesinde yarar vardır. Çevirme işi yumurtaların eğimini değiştirme yoluyla yapılır. Yumurta raflarının bir yanındaki iki ayağının altına 10-15 cm yüksekliğinde takoz konulması kolay bir çevirme yöntemidir.

Çizelge 12. Yumurta depolama süresinin çıkış gücüne etkisi

Depolama Süresi   Döllülük Oranı   Çıkış Gücü (%)
2-8 gün   79   69
9-15 gün   73   53
16-22 gün   65   26
23-29 gün   45   10
6.5.3. Kuluçka Koşulları
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

Kuluçka makinesi ile bıldırcınları üretmek için makinede dört koşulu uygun biçimde yerine getirilmesi gerekir. Bunlar sıcaklık, nem, havalandırma ve çevirmedir. Makinenin kuluçkalık ve çıkış bölümleri ise kuluçka bölgesinde sıcaklık 35 0C olmalıdır. Bu dereceden 0.3 oC daha düşük yada yüksek olması sakınca yaratmaz. Çıkış bölgesinde yani son iki günde sıcaklık 1 oC kadar düşürülebilir. Ortalama 37.1 oC (0.3 0C daha düşük veya yüksek olabilir) önerilmektedir.

Küçük tip kuluçka makineleri genellikle tek bölmeli yapılmaktadır. Böyle makinelerde sıcaklık kuluçka süresi boyunca 37.5 oC olarak sürdürülmektedir.

Makineye konulan yumurtalardan yüksek oranda çıkış sağlamak için gerekli koşullardan biride nemdir. Bıldırcın yumurtaları, özellikle kuluçka süresinin başlarında tavuk yumurtalarından biraz daha yüksek nem oranı ister (65-70) son 2-3 gün bu oran %80 dolayında olmalıdır. Nem makine tabanına birleştirilen yayvan bir kap içine konulan su ile sağlanır. Nemin yüksek yada düşük olmasında makinenin sıcaklığı makinenin bulunduğu odanın sıcaklığı ve nemi, havalandırma gibi faktörler etkili olur. Kuluçka süresinin son 2-3 gününde yüksek nem sağlamak için makinedeki su kabından buharlaşma yüzeyini artırmak gerekir.

Sıcaklık ve nemden başka makinede havalandırma ve yumurtaların çevrilmesi de gerekir. Havalandırma makinenin üst kesimlerinde bulunan bir yada birkaç havalandırma deliği yada penceresi ile sağlanır. Bu pencerelerin istenilen ölçüde açılıp kapanabilmesi için ayarlı yapılmasında yarar vardır. Makinenin içine yerleştirilen bir vantilatör yardımı ile pis havanın çıkması ve temiz havanın girmesi gerçekleştirilir. vantilatör ayrıca sıcaklığın makine içinde bir örnek olarak dağılımını da sağlar.

Kuluçka süresinin ilk 14 gününde yumurtalar her 2-4 saatte bir kez yada günde en az 5 kez çevrilmelidir. Otomatik çevrilme yapılacaksa saatte bir kez yapılmalıdır. Çevirme yapılmaz ise yumurta içinde gelişen canlı belli bir yönde gelişerek kabuğa yapışır ve ölümler artar.

Kuluçka makinelerinde bıldırcın yumurtaları tablalara sivri uç aşağıya gelecek biçimde dizilirler. Yumurtaların oynamasını engellemek için sıra arası çıta yada en iyisi tel çubukla bölünmelidir.

6.5.4 Kuluçka Süresi ve Çıkış

Kuluçka süresi kanatlı türlerine göre değişiklik gösterir. Kuluçkalık bölmesinde embriyonal gelişimi tamamlamış olan yumurtalar makinenin çıkış bölmesine alınır. Çıkış bölmesinde yumurtaların kaç gün kalması gerektiği de her kanatlı türü için farklıdır. Örneğin kuluçka süresi 17-18 gün olan bıldırcın yumurtaları son 2 gün için çıkış bölmesinde tutulur. Çıkış bölmesinde yumurtaların konduğu tablaların üstü ve yanları delikli telden yapılmamalıdır. Böylece civcivlerin makine içine düşmeleri önlenmiş olur. Çıkışta üzerinde durulması gereken bir nokta da yavruların bacaklarının kayması sonucu çıkıklığa neden olmasıdır. Kalça çıkıklığı olan yavruların büyütülmesi söz konusu değildir. Bu kusurun oluşmasını önlemek için çıkış tablalarının altına tülbent, gazete veya benzeri bir örtü serilmelidir.

Kuluçka süresi boyunca iki farklı dönemde embriyo ölümleri meydana gelir. Bunlar kuluçka süresi içinde ilk ve son üç günlük süredir. Kuluçka koşullarına uygun ölçüler içinde yerine getirilirse bu ölümler en az düzeye indirilebilir. Ayrıca kuluçka süresinin ilk üç günü ve son üç günü içindeki bu ölümlerin damızlık sürüde uygulanan eksik beslenmeye bağlı olabileceğini de unutmamak gerekir.


volkan Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap alıntıdır. Mesajı Paylaş


www Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
  • Gösterim 4,402 
  • Bıldırcın
  • 5 Yanıt
Bilgili bir paylaşım olmuş eline sağlık abicim... Mesajı Paylaş
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap / Profesyonel Tavukçuluk...Beslenilen Türler;Light Brahma

sanki benim için hazırlanmış bır yazı emeğine sağlık münür abi , tesekkurler. Mesajı Paylaş
+905444234318

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Abi daha öncede okumustum bu bilgileri fakat baska sitelerde okumustum sıtemizde olması çok iyi olmus tekrardan okudum ve bilgileri tekrardan tazeledim.

Emeğine sağlık allah rağzı olsun.

Bıldırıcın işi bence pazarını bulduktan sonra süper iş ufak çaplı yapıyorum suanda bende amatör bi şeklide elimde bıldırcın kalmıyor yumurtalar yetişmiyor bereketli hayvanlar çok çabuk çıkıp buyuyorlar ve yumurtaya geçiyorlar. Mesajı Paylaş
White brahma
Susex
Köy Tavuğu
Bıldırcın
Keklik

paylaşım için çok teşekkür ederim emeğine sağlık münir abi Mesajı Paylaş

arkadaşlar çok sagolun siz soruyorsunuz bizde yardımcı olmak adına araştırma yapıyorum kayda değer bilgileri buluncada sitemize taşıyorum. Mesajı Paylaş
www Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter